De Provincie West-Vlaanderen biedt u heel wat tools en data aan om u beleidsmatig te ondersteunen.

  • Toegang en opleiding voor de detailhandelsdatabank Locatus.
  • Feitenfiches detailhandel: deze jaarlijks geactualiseerde fiches zijn geïntegreerd in de digitale databank ‘Provincies in Cijfers’ – www.provincies.incijfers.be.
  • Economische Kaart: permanent geactualiseerde en ruimtelijke bedrijvendatabank.
  • Impactanalyseberekening van inplanting grootschalige detailhandelsontwikkelingen.
  • Analyses op maat.
  • Kennisdeling en -uitwisseling: via regionale ateliers lokale economie, centrumstedenoverleg en voorjaarstreffen lokale economie.
  • Diverse opleidingstrajecten- en workshops.
  • Individuele werkbezoeken en toelichtingen