Project

Detailhandel speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de lokale economie en van de sociale cohesie. De lokale ondernemers moeten elke dag het verschil proberen te maken.

Ondernemerscentra West-Vlaanderen werkte samen met Unizo West-Vlaanderen, Leiedal en de West-Vlaamse steden en gemeenten aan een communicatiecampagne “Ik koop lokaal bij een winkelier van hier”.

De campagne werd uitgewerkt in het kader van het EFRO project KI:SS West (Kernversterking door Innovatie: Samen Sterk) met Europese en provinciale steun, en wil de detailhandelaars een hart onder de riem steken.

Met dit vraaggedreven project willen we inspelen op de hedendaagse uitdagingen, door een aantal tools en acties te creëren voor en door het lokaal beleid. Geconfronteerd met de eerste effecten van een aantal trends zoals e-commerce en de grote opkomst van baanwinkels wensen de betrokken lokale besturen concrete antwoorden te bieden en een dynamiserend kernversterkend beleid te realiseren.

Concrete acties zoals het stimuleren van een aantal kernversterkende maatregelen zoals het wegwerken van leegstand en het opwaarderen van de kernen; het organiseren van inspiratiesessies en handelaars stimuleren om actief na te denken over hun toekomst, etc. dragen bij tot een gunstig klimaat voor ondernemerschap in de kleinhandel. Dit zal uiteindelijk leiden tot versterking van de dorps- en stadskernen.

Projectorganisatie

Projectleider: Ondernemerscentra West-Vlaanderen

Partners: Unizo West-Vlaanderen en Leiedal

Financiering door Provincie West-Vlaanderen en EFRO