Hoe heeft u de informatie uit de plenaire sessie ervaren?
Heeft u voldoende kunnen uitwisselen met de collega's tijdens de rondetafels?
Was de informatie over deze proeftuinen voldoende duidelijk tijdens dit evenement?
Wat vindt u van de publicatie over deze proeftuinen?
E-mail