Ik ben
Vragen Altijd Meestal Soms Nooit
Vragen Ja, zeker wel Misschien wel Eerder niet Neen
Geef aan via welke kanalen je de advertentiecampagnes van 'Ik koop lokaal' al opgemerkt hebt
Vragen Ja, zeker wel Ja maar beperkt Niet relevant
Geef aan welke communicatieacties van Ik koop lokaal je opnieuw wil zien terugkeren:
Hoe wordt je meestal op de hoogte gebracht van nieuwe 'Ik koop lokaal'-acties? Via:
Hoe wordt je meestal op de hoogte gebracht van nieuwe 'Ik koop lokaal'-acties? Via: